Tag: ลดภาษี

ประกันบำนาญ เกษียณสุข 225

ตอนแรก ผมก็มองว่าประกันบำนาญ ไม่จำเป็น ไปลดภาษีด้วย SSF/RMF ดีกว่าแต่มาวันนึงผมก็ต้องเปลี่ยนใจ … หลัก ๆ เรื่องแรก คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจโลก รอบนี้ นอกจากจะอัดเงินจนตลาดหุ้นกระจายแล้ว ยังมีเรื่องของหนี้เข้ามาเกี่ยวอีก สิ่งที่น่ากลัวของหนี้คือ ดอกเบี้ยครับ ด้วยความที่ดอกเบี้ยทบต้น ถ้าเป็นรายได้ มันก็เป็นเรื่องดี…