Tag: มะเร็งปากมดลูก

ค่ารักษาโรคมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประมาณการค่าฉายรังสีในเวลาราชการ สำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย ประมาณการค่าฉายรังสีในเวลาราชการสำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย 1. มะเร็งศีรษะและลำคอ   ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500.- บาท     ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด 1,500.- บาท     ค่าหน้ากาก 6,000.-…