Category: ประกันชีวิต

ประกันบำนาญ เกษียณสุข 225

ตอนแรก ผมก็มองว่าประกันบำนาญ ไม่จำเป็น ไปลดภาษีด้วย SSF/RMF ดีกว่าแต่มาวันนึงผมก็ต้องเปลี่ยนใจ … หลัก ๆ เรื่องแรก คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจโลก รอบนี้ นอกจากจะอัดเงินจนตลาดหุ้นกระจายแล้ว ยังมีเรื่องของหนี้เข้ามาเกี่ยวอีก สิ่งที่น่ากลัวของหนี้คือ ดอกเบี้ยครับ ด้วยความที่ดอกเบี้ยทบต้น ถ้าเป็นรายได้ มันก็เป็นเรื่องดี…

ประกันสุขภาพ

ความเป็นจริง ของการทำประกันสุขภาพ ของผมก็คือว่า ตอนแรก ผมเสียภาษีเยอะมาก มานั่ง ๆ ดูแล้ว ก็คิดว่าประกันอะไรที่น่าสนใจดี สุดท้ายก็มาเจอว่า ประกันสุขภาพ ช่วงโควิด น่าจะดี แต่ … จริง ๆ โควิท หลวงจ่ายให้ฟรีนินา มันก็เลยไม่ได้ทำมาตั้งแต่ต้นปี…

ประกันบำนาญ

สำหรับคนที่ไม่เน้นลงทุน ต้นอยู่ครบ และดอกเบี้ยโลกกำลงลดลงอยู่เรื่อย ๆ สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยซื้อได้สูงสุด 200,000 บาท (ไม่เกิน 15%ของรายได้ทั้งปี) รวมกับ SSF + RMF + กอช + กอทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วไม่เกิน 500,000…

ค่ารักษาโรคมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประมาณการค่าฉายรังสีในเวลาราชการ สำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย ประมาณการค่าฉายรังสีในเวลาราชการสำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย 1. มะเร็งศีรษะและลำคอ   ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500.- บาท     ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด 1,500.- บาท     ค่าหน้ากาก 6,000.-…

ก่อนเลือกประกันชีวิต 2

ประกันชีวิตคือการซื้อเงิน กล่าวคือ วันนี้ ท่านจ่ายเงิน จำนวนหนึ่ง (เบี้ยประกัน) เพื่อซื้อความคุ้มครองจำนวนหนึ่ง (เงินเอาประกันภัย) เช่น ท่านจ่ายเบี้ยประกัน 20,000 บาท เพื่อความคุ้มครอง 1 ล้านบาททันทีที่ บริษัทประกันอนุมัติ และได้รับเงินค่าเบี้ย บริษัทประกันต้องเตรียมเงินไว้ให้ท่าน 1 ล้านบาท…

ก่อนเลือกประกันชีวิต

ก่อนจะทำประกันชีวิต เราคงต้องมารู้ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทที่เราต้องเอาเงินไปฝาก แล้วต้องอยู่กับเราไปจนตาย ใช่ครับ ต้องอยู่กับเราจนตาย ถ้าเราตายก่อน เรายังได้เงิน แต่ถ้าเราตายทีหลัง บริษัทประกันเจ๊งก่อนละจากเวป คปภ แจ้งว่า มีกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทเลิกกิจการ โดยกองทุนจะคุ้มครองจำนวนภาระผูกผันที่บริษัทมีต่อผู้เอาประกันภัยรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท (ภาระผูกผันในที่นี้หมายถึง ในกรณีที่กรมธรรม์มีผลบังคับ คือ จำนวนเงินค่าเวนคืน…