ประมาณการค่าฉายรังสีในเวลาราชการ สำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย

ประมาณการค่าฉายรังสีในเวลาราชการสำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย

1. มะเร็งศีรษะและลำคอ
 ค่าจำลองการฉายรังสี8,500.- บาท 
 ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด1,500.- บาท 
 ค่าหน้ากาก6,000.- บาท 
เทคนิค 3 มิติค่าคำนวณ6,000.- บาท 
 ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 35 ครั้ง)87,500.- บาท 
 ค่า CBCT (1 ครั้ง/สัปดาห์)12,600.- บาท 
 MRI Simulation8,000.- บาท 
 รวม130,100.- บาท 
  
 ค่า CT Simulation8,500.- บาท 
 MRI Simulation8,000.- บาท 
 ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด1,500.- บาท 
เทคนิค IMRT/VMATค่าหน้ากาก6,000.- บาท 
 ค่าคำนวณ10,000.- บาท 
 ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 35 ครั้ง)140,000.- บาท 
 ค่า CBCT12,600.- บาท 
 รวม186,600.- บาท 
2. มะเร็งเต้านม 
 ค่าจำลองการฉายรังสี8,500.- บาท 
 ค่าคำนวณ6,000.- บาท 
เทคนิค 3 มิติ ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 25 ครั้ง)62,500.- บาท 
 Boote electron3,500.- บาท 
 ค่า port film4,000.- บาท 
 รวม84,500.- บาท 
  
 ค่าจำลองการฉายรังสี (Acuity Simulation)2,000.- บาท 
 ค่าคำนวณ800.- บาท 
เทคนิค 2 มิติ ค่าฉายรังสี (2,400 บาท x 25 ครั้ง)60,000.- บาท 
 Boote electron3,500.- บาท 
 ค่า port film3,000.- บาท 
 รวม69,300.- บาท 
3. มะเร็งปอด
 ค่าจำลองการฉายรังสี8,500.- บาท 
 ค่าเอกซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมตามการหายใจ25,000.- บาท 
เทคนิค IMRT/VMAT ค่าฉีดสารทึบรังสี1,500.- บาท 
(35 ครั้ง)ค่าคำนวณ10,000.- บาท 
 ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 35 ครั้ง)140,000.- บาท 
 ค่า CBCT12,600.- บาท 
 รวม197,600.- บาท 
  
 ค่าจำลองการฉายรังสี8,500.- บาท 
 ค่าเอกซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมตามการหายใจ25,000.- บาท 
เทคนิค 3 มิติค่าฉีดสารทึบรังสี1,500.- บาท 
(35 ครั้ง)ค่าคำนวณ6,000.- บาท 
 ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 35 ครั้ง)87,500.- บาท 
 ค่า CBCT12,600.- บาท 
 รวม141,100.- บาท 
4. มะเร็งกระจายไปสมอง
 ค่าจำลองการฉายรังสี (Acuity Simulation)2,000.- บาท 
 ค่าคำนวณ800.- บาท 
เทคนิค 2 มิติค่าหน้ากาก (ถ้ามี)6,000.- บาท 
(10 ครั้ง)ค่าฉายรังสี (2,400 บาท x 10 ครั้ง)24,000.- บาท 
 ค่า port film 1,600.- บาท 
 รวม34,400.- บาท 
  
 ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation)8,500.- บาท 
 ค่าคำนวณ6,000.- บาท 
เทคนิค 3 มิติค่าหน้ากาก (ถ้ามี)6,000.- บาท 
(10 ครั้ง)ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 10 ครั้ง)25,000.- บาท 
 ค่า CBCT3,600.- บาท 
 รวม49,100.- บาท 
  
 ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation)8,500.- บาท 
 MRI Simulation8,000.- บาท 
เทคนิค IMRT/VMATค่าฉีดสารทึบรังสี1,500.- บาท 
(10 ครั้ง)ค่าคำนวณ10,000.- บาท 
 ค่าหน้ากาก (ถ้ามี)6,000.- บาท 
 ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 10 ครั้ง) 40,000.- บาท 
 ค่า CBCT3,600.- บาท 
 รวม77,600.- บาท 
  
 ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation)8,500.- บาท 
 MRI Simulation8,000.- บาท 
 ค่าฉีดสารทึบรังสี1,500.- บาท 
เทคนิค SRTค่าหน้ากาก6,000.- บาท 
 ค่าคำนวณ10,000.- บาท 
 ค่าฉายรังสีต่อคอร์ส80,000.- บาท 
 ค่า CBCT9,000.- บาท 
 รวม114,000.- บาท 
5. มะเร็งปากมดลูก
 ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation)8,500.- บาท 
 MRI Simulation8,000.- บาท 
 ค่าฉีดสารทึบรังสี1,500.- บาท 
เทคนิค 3 มิติค่าคำนวณ6,000.- บาท 
(28 ครั้ง)ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 28 ครั้ง)70,000.- บาท 
 ค่าใส่แร่ 3 ครั้ง17,400.- บาท 
 MRI Brachytherapy24,000.- บาท 
 ค่า CBCT9,000.- บาท 
 รวม144,400.- บาท 
6. มะเร็งต่อมลูกหมาก
 ค่าจำลองการฉายรังสี8,500.- บาท 
 MRI Simulation8,000.- บาท 
 ค่าฉีดสารทึบรังสี1,500.- บาท 
เทคนิค IMRT/VMATค่าคำนวณ10,000.- บาท 
 ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 35 ครั้ง)140,000.- บาท 
 ค่า CBCT 14,400.- บาท 
 รวม182,400.- บาท 
 
7. มะเร็งสมอง
 ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation)8,500.- บาท 
 MRI Simulation8,000.- บาท 
 ค่าหน้ากาก6,000.- บาท 
เทคนิค IMRT/VMATค่าฉีดสารทึบรังสี1,500.- บาท 
(30 ครั้ง)ค่าคำนวณ10,000.- บาท 
 ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 30 ครั้ง)120,000.- บาท 
 ค่า CBCT10,800.- บาท 
 รวม164,800.- บาท 
 
8. มะเร็งหลอดอาหาร
 ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation)8,500.- บาท 
 ค่าฉีดสารทึบรังสี1,500.- บาท 
เทคนิค VMATค่าคำนวณ10,000.- บาท 
 ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 30 ครั้ง)120,000.- บาท 
 ค่า CBCT10,800.- บาท 
 รวม150,800.- บาท 
9. มะเร็งลำไส้ใหญ่
 ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation)8,500.- บาท 
 MRI Simulation8,000.- บาท 
เทคนิค 3 มิติค่าฉีดสารทึบรังสี1,500.- [km 
(28 ครั้ง)ค่าคำนวณ6,000.- บาท 
 ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 28 ครั้ง)70,000.- บาท 
 ค่า CBCT9,000.- บาท 
 รวม103,000.- บาท 
10. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation)8,500.- บาท 
 ค่าฉีดสารทึบรังสี1,500.- บาท 
เทคนิค 3 มิติค่าหน้ากาก6,000.- บาท 
 ค่าคำนวณ6,000.- บาท 
 ค่า CBCT (2 ครั้ง/สัปดาห์)18,000.- บาท 
 ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 28 ครั้ง)70,000.- บาท 
 รวม110,000.- บาท 

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

อ้างอิง สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ https://www.chulacancer.net/services-list-page.php?id=514

By นาย อาร์ม

System Engineer ที่ทำงานในสายงาน Implementer มานานกว่า 10 ปี โดยออกแบบระบบใหญ่ ๆ ไม่ให้ล่มจมมาเยอะ วันนึงเลยอยากออกแบบชีวิตหลังเกษียณของตัวเองบ้าง

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments